Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu nhập.

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên aquala.com.vn bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng .Đây là các thông tin mà Công Ty TNHH MTV TM Việt Hen cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi sử dụng dịch vụ, cũng như để tiện liên hệ xác nhận nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại aquala.com.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.

Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên , mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho aquala.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Aquala.com.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và aquala.com.vn.

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại aquala.com.vn.

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của aquala.com.vn.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Thông tin của khách hàng được bảo mật tuyệt đối, chỉ có khách hàng và chủ quản website có thể biết những thông tin này. Trừ trường hợp có yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phục vụ công tác điều tra.

5. Địa chỉ của đơn vị thu nhập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VIỆT HEN

Địa chỉ trụ sở chính: 73 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Loại hình pháp lý: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI
Mã số GCNDKKD: 0302574219 Ngày cấp : 04/04/2002
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08038367401

6. Phương tiện và công cụ để tiếp cận, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

– Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website aquala.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, aquala.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, aquala.com.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

7. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

– Thông tin cá nhân của khách hàng trên aquala.com.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Aquala. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

– Trong những trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ 3 có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo pháp luật yêu cầu. Trong các chính sách quy tắc đối với bên thứ 3. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba phải đảm bảo trách nhiệm bảo mật nguồn thông tin của khách hàng mà chúng tôi cung cấp, tuân thủ theo những chính sách về bảo mật thông tin đã được quy định.

– Ban quản lý Aquala không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi ban đầu là không chính xác.